Eckhart Tolle – A Most Hatalma részletek

Eckhart Tolle – A Most Hatalma című könyvéből részletek – Domján László felolvasásával.

 

Magyar felírat

0:08

Az emberek kívül keresik az élvezet és a kielégülés morzsáit,

0:14

a megbecsülést, a biztonságot vagy a szeretetet,

0:18

miközben belül kincset őriznek.

0:24

A megvilágosodás a szenvedés vége.

0:40

A megvilágosodás azt jelenti, hogy újra tudatosul benned a lét, és az úgynevezett érző felismerés állapotában élsz.

0:58

A lét az örökké való mindig jelen lévő egyetlen élet,

1:04

túl az élet számtalan formáján, amelyek alá vannak vetve a születésnek és a halálnak.

1:16

A lét azonban nem csak túl van minden formán, hanem mélyen benne is él minden formában, mint legbelső, láthatatlan és elpusztíthatatlan lényeg.

1:34

A szabadság kezdete annak felismerése, hogy te nem a megszálló lény, tehát nem a gondolkodó vagy.

2:02

Abban a pillanatban ahogy elkezded figyelni a gondolkodót,

2:06

egy magasabb szintű tudatosság kapcsolódik be.

2:10

Ekkor elkezdesz ráébredni, hogy a gondolaton túl létezik az intelligenciának egy hatalmas birodalma,

2:20

s hogy a gondolat csak parányi része ennek az intelligenciának.

2:25

Arra is rájössz hogy minden ami igazán számít,

2:29

a szépség, a szeretet, kreativitás, az öröm, a lelki béke,

2:38

az az elmén túli birodalomhoz tartozik.

2:43

Elkezdesz fölébredni…

3:18

A gondolkodás és a tudat nem rokonértelmű szavak.

3:24

A gondolkodás a tudatnak csak egy kis része.

3:36

Gondolat nem jöhet létre tudat nélkül, de a tudatnak nincs szüksége gondolatra.

3:44

A megvilágosodás a gondolat fölé való emelkedést jelenti.

3:54

A fölszabadulás kulcsa a jelen pillanat.

4:08

Minél inkább képes vagy elfogadni és értékelni a most-ot,

4:13

annál szabadabb vagy a fájdalomtól, a szenvedéstől,

4:18

annál szabadabb vagy az egós elmétől.

4:26

Miért tagadja az elme oly megrögzötten a most-ot,

4:31

miért áll neki folyton ellen?

4:37

Mert nem képes funkcionálni és rajtad uralkodni az idő nélkül,

4:43

ami számára a múlt és a jövő,

4:46

és az időtlen most-ot ezért fenyegetésként éli meg.

4:53

Az idő és az elme valójában elválaszthatatlanok egymástól.

5:00

Képzeld el a Földet az emberi élettől mentesen, kizárólag növényekkel és állatokkal benépesítve.

5:08

Gondolod hogy akkor is lenne múlt és jövő?

5:12

Vajon akkor is lenne értelme az időről beszélni?

5:17

„Mennyi az idő?” vagy a „Hányadika van ma?” kérdés.

5:21

Ha lenne is ott bárki akitől megkérdezhetnéd, teljesen értelmetlenül csengene.

5:28

A tölgyfa vagy a sas, csak összezavarodna az ilyen kérdésektől.

5:35

„Mennyi az idő?” Kérdeznének vissza.

5:38

Hát…természetesen most van, az idő most, mi más is lehetne?

5:50

Értsd meg mélyen, hogy csak a jelen pillanattal rendelkezel.

5:56

Állítsd a most-ot életed középpontjává.

6:00

Amíg ez idáig az időben éltél és csak rövid látogatásokat tettél a most-ba,

6:07

tedd át lakhelyedet a most-ba, és csak akkor tegyél rövid látogatásokat a múltba és a jövőbe,

6:14

amikor élethelyzeted gyakorlati tennivalója azt feltétlenül szükségessé teszi.

6:21

Mondj mindig igen-t a jelen pillanatra.

6:25

Hiszen mi lehetne hiábavalóbb és esztelenebb, mint belső ellenállást tanúsítani azzal szemben, ami már van?

6:37

Mi lehetne ostobább, mint szembeszegülni magával az élettel, ami most van, és mindig csak most?

7:04

Add meg magad annak, ami van.

7:08

Mondj igent az életre, és meglátod az hirtelen elkezd érted, és nem pedig ellened működni.

7:46

Ha azonosulsz az elmével, az idő csapdájába esel.

7:50

Arra kényszerülsz, hogy szinte kizárólag emlékekben és jövővárásban élj.

7:58

Az idő egyáltalán nem értékes, mert csupán illúzió.

8:03

Amit értékesnek érzékelsz az nem az idő, hanem egy időn kívüli pont, a most.

8:40

A jelen pillanattal mindig meg tudsz birkózni, viszont képtelenség megbirkózni valamivel, ami csak az elmének egy kivetítése, a jövővel.

8:54

Vedd észre a benned esetleg fölbukkanó védekező kényszer bármilyen formáját.

9:01

Ez esetben vajon mit védesz?

9:04

Egy illuzórikus identitást, az elmédben lévő képet, egy fiktív lényt.

9:32

Ahogy a Holdnak sincs saját fénye, csak a Napét tükrözi vissza,

9:36

ugyanúgy a múlt és a jövő is csak halvány reflexiója az örök jelen fényének, erejének és valóságának.

9:46

Realitásukat a most-tól kölcsönzik.

10:05

Elámultál-e már csillagfényes éjszakán az égre meredve a tér végtelenségén?

10:13

Lenyűgözött-e ilyenkor az Univerzum tökéletes csöndje, és fölfoghatatlan végtelensége?

10:22

Hallgattad-e,

10:24

hallgattad-e igazán a hegyoldali erdőben futó patak hangját?

10:30

Vagy a Fekete rigóét alkonyatkor, csöndes nyári estén?

10:39

Csak akkor ébredhetsz ilyen élményekre, ha elméd elcsitul.

11:20

A Zen egész lényege a penge vékonyságú most-ban levésben rejlik.

11:26

Olyan végletesen, olyan teljesen jelenlegi, hogy semmilyen probléma, semmilyen szenvedés, semmi ami nem az aki esszenciálisan te vagy, ne legyen képes benned életben maradni.

11:58

Felejtsd el egy időre az élethelyzetedet, és figyelj az életedre.

12:06

Az élethelyzeted az időben létezik, az életed most van.

12:14

Az élethelyzeted elmeügy, az életed valóság.

12:23

Találd meg a szűk kaput ami az életbe vezet,

12:28

a neve: Most.

12:33

Szűkítsd le életedet erre a pillanatra.

12:38

Az idő álmából a jelenbe ébredsz.

13:02

Életutadnak van egy külső és egy belső célja…

13:07

A külső cél az hogy odaérj ahová eljutni szeretnél, hogy elérd célodat, hogy teljesítsd amit fölvállaltál, hogy ezt-azt megvalósítsd.

13:20

Ha azonban a végcélod, illetve a jövőben megteendő lépéseid annyira lefoglalják a figyelmedet, hogy fontosabbá válnak számodra,

13:29

mint az a lépés amit éppen most teszel meg, akkor teljesen elveszíted az utazás belső célját.

13:40

Külső utad millió lépést is tartalmazhat,

13:44

a belső utad csak egyet.

13:48

Azt a lépést, amelyet éppen most teszel.

13:55

Ahogy mélyebben tudatába ébredsz ennek az egy lépésnek,

14:00

rájösz hogy az valójában már magában hordja az összes többi lépést és a végcélt is.

14:36

Te a tested vagy,

14:39

ám látható és tapintható tested csupán egy illuzórikus vékony fátyol.

14:45

Alatta találod a láthatatlan belső testet a létbe, a megnyilvánulatlan életbe nyíló kaput.

14:58

A belső testen keresztül elválaszthatatlanul kapcsolódsz ehhez a megnyilvánulatlan, születés és halál nélküli, örökké jelen való egységes élethez.

15:11

A belső test révén örökre egy vagy Istennel.

15:56

A Csí-t egy folyóhoz vagy egy energia patakhoz lehetne hasonlítani.

16:02

Ha tudatodat mélyen a belső testbe irányítod, akkor íly módon mintegy visszamész a folyó mentén annak forrásához.

16:14

A Csí az összekötő kapocs a megnyilvánulatlan és a fizikai univerzum között.

16:24

Ha tehát figyelmedet mélyen a belső testbe irányítod, elérheted ezt a pontot, ezt a különleges helyet ahol a világ föloldódik a megnyilvánulatlanban és ahol a megnyilvánulatlan a Csí energia áramlatként formát ölt és abból lesz aztán a világ.

16:46

Ez a születés és a halál.

16:54

Amikor tudatodat kifelé irányítod, megjelenik az elme és a világ.

17:00

Amikor befelé irányítod, az fölismeri saját forrását, és hazatér a megnyilvánultba.

17:12

Amikor ezt követően tudatod visszaérkezik a megnyilvánult világba, akkor újra magadra öltöd azt a forma identitást, amit átmenetileg fölvettél.

17:22

Rendelkezel névvel, múlttal, élethelyzettel, jövővel.

17:30

Egy lényeges szempontból azonban már nem ugyanaz vagy, mint aki előtte voltál.

17:35

Magadban immár bepillantást nyertél olyan valóságba, amely nem úgymond evilági, de mégsem különül el ettől a világtól, ahogy tőled sem.

17:56

Lehetséges gyakorlatilag folyamatosan tudatában lenni a megnyilvánulatlannak.

18:02

Mély béke érzésként érzed azt valahol a háttérben, olyan csöndes nyugalomként ami sohasem hagy el, történjék bármi is odakint.

18:24

Híddá válsz a megnyilvánulatlan és a megnyilvánult között, Isten és a világ között.

18:36

A forrással való összekapcsolódottságnak ezt az állapotát nevezzük megvilágosodásnak.

18:50

Mindazonáltal ne gondold, hogy a megnyilvánulatlan elkülönül a megnyilvánulttól, hogy is tehetné?

18:58

Hiszen minden formában a megnyilvánulatlan az élet, ő a belső lényege mindennek, ami csak létezik, áthatja ezt a világot.

19:14

Amint értékeled a jelen pillanatot, minden boldogtalanság és küszködés szerte foszlik, és az életed örömmel és könnyedséggel kezd áradni.

19:28

Ne gondolj tehát tetteid gyümölcsére, csak magára a tevékenységre figyelj, a gyümölcs magától beérik.

19:41

A megállás nélkül zakatoló elméd a forma világának börtönébe zár.

19:48

Átlátszatlan paravánná válva megakadályozza, hogy észrevedd a megnyilvánulatlant, hogy tudatára ébredj a benned és az összes dologban és teremtményben lévő forma és idő nélküli Isten esszenciának.

20:06

A megadás állapotában azonban forma identitásod meglágyul, valamelyest átlátszóvá válik és így a megnyilvánulatlan már átragyoghat rajta.

20:22

A szeretet nem kapu, hanem az ami a kapun keresztül áramlik ebbe a világba.

20:32

Amíg teljesen a formával való azonosulásod csapdájában élsz, addig életedben nem létezhet szeretet.

20:46

Nem az a feladatod, hogy megtaláld a szeretetet, hanem hogy rálelj egy kapura, amin át a szeretet beléphet az életedbe.

21:04

A megnyilvánulatlan valójában nem különül el a megnyilvánulttól, áthatja ezt a világot, ám oly remekül álcázott módon, hogy szinte senki sem veszi észre.

************************

 

21:34

Minden fizikai tárgy vagy test a semmiből lépett színre, a semmi veszi őt körül és végül a semmibe tér vissza.

21:44

Sőt, minden fizikai testben sokkal több úgymond semmi van, mint valami.

21:49

A fizikusoktól azt tudhatjuk meg, hogy az anyag szilárdsága csupán illúzió.

21:56

Még a látszólag szilárd anyagnak is, -a testednek is- csaknem a 100%-a üres tér.

22:03

Ugyanis az atomok méreteihez képest gigászi a köztük lévő távolság.

22:09

Mi több, minden egyes atomon belül is javarészt üres tér található. A maradék is inkább rezgés, mintsem szilárd anyagi részecskék halmaza.

22:22

Minden dolog lényege az üresség.

22:27

Ha tudatos kapcsolatban maradsz a megnyilvánulatlannal, akkor a formán túli egy élet kifejeződéseként értékeled, szereted és tiszteled a megnyilvánultat és benne az élet minden formáját.

22:46

Ha nem lenne illúzió, megvilágosodás sem lenne.

22:52

A megnyilvánulatlan a világon és végső soron rajtad keresztül ismeri meg önmagát.

22:59

Azért vagy itt, hogy lehetővé tedd az Univerzum Isteni céljának a kibontakozását, ennyire fontos vagy.

23:16

A megvilágosodás állapotában te önmagad vagy.

23:20

Te és az önmagad egybeolvad.

23:24

Nem ítélkezel magad fölött, nem sajnálod magadat, nem vagy büszke magadra, nem szereted magadat, nem gyűlölöd magadat, satöbbi.

23:40

Ha megvilágosodtál, egy kapcsolatod megszűnt, a kapcsolat önmagaddal.

23:50

Ha egyszer ezt föladtad, akkortól az összes többi kapcsolatod szeretet kapcsolat lesz.

24:11

Az egész világ olyannak tűnik számodra, mint a hatalmas mély óceán felszínén fodrozódó hullám.

24:21

Te vagy az az óceán, és természetesen a fodrozódó hullám is te vagy.

24:27

Ám olyan hullám, amelyik ráébredt arra, hogy ő valójában az óceán és ehhez a hatalmassághoz és mélységhez viszonyítva a hullámok és a fodrozódások világa már nem is olyan fontos.

24:52

Boldogságod és boldogtalanságod valójában egy.

24:56

Csak az idő illúziója választja el őket egymástól. Mindez nem negatívitást jelent. Egyszerűen a dolgok természetének a fölismeréséről van szó, hogy ne hajszolj életed hátralévő részében illúziókat.

25:13

Azt sem jelenti ez, hogy többé már ne díjazd a kellemes és szép dolgokat, állapotokat.

25:20

De ha rajtuk keresztül valami olyat akarsz megkapni, identitást, az állandóság és a beteljesedettség érzetét, amit azok nem nyújthatnak, akkor biztos receptet használsz a csalódáshoz és a szenvedéshez.

25:44

Valahányszor azt veszed észre, hogy a negatívitás valamilyen formája megjelent benned, akkor ezt ne tekintsd kudarcnak, hanem hasznos jelzésnek ami azt mondja:

25:57

Ébredj föl, gyere ki az elmédből, légy jelen.

26:43

Láttál-e már valaha is boldogtalan virágot, vagy stresszes tölgyfát?

26:54

Találkoztál-e már depressziós delfinnel, önbizalmi problémákkal küszködő békával, ellazulni képtelen macskával, vagy gyűlölködő és sértett madárral?

27:08

Kizárólag azoknál az állatoknál lehet olykor-olykor valami a negativitáshoz hasonló dolgot, vagy neurotikus jellegű viselkedésformát megfigyelni, amelyek szoros kapcsolatban élnek az emberrel, és így összeláncolódnak az emberi elmével és annak abnormalitásával.

27:30

Figyelj meg bármilyen növényt vagy állatot, és tanuld meg tőlük, hogyan érdemes elfogadni azt ami van, és megadni magadat a most-nak.

27:44

Hagyd hogy a létre tanítsanak, tanulj tőlük integritást ami azt jelenti: Egy vagy, önmagad vagy, valódi vagy.

27:57

Tanulj tőlük élni és meghalni tudni, és hogy hogyan ne csinálj az életből és a halálból problémát.

28:18

Bocsásd meg magadnak, hogy nem érted még el a tartós lelki béke állapotát.

28:24

Abban a pillanatban, ahogy teljesen elfogadod a békétlenségedet, az békévé változik.

28:32

Minden amit tökéletesen elfogadsz, az oda juttat a lelki béke állapotához, ez a megadás csodája.

28:44

Túljutva az elme készítette ellentéteken olyanná válsz, mint egy mély tó.

28:51

Életed külső helyzete és ami ott történik, a tó felszíne.

28:57

Néha nyugodt, néha szeles és viharos, a ciklusok és évszakok szerint.

29:04

Azonban lenn a mélyben a tó mindig nyugodt és zavartalan.

29:11

Te az egész tó vagy, nem csak a felszín, és kapcsolatban állsz saját mélységeddel, ami tökéletesen nyugodt.

29:21

Nem állsz ellen a változásnak azzal, hogy mentálisan bármilyen helyzetbe is belecsimpaszkodnál.

29:28

A lelki békéd nem azon múlik. A létben élsz, ami változatlan, időtlen és halál nélküli és már nem csüngsz elégedettséget és boldogságot remélve az állandóan hullámzó formák külső világán.

29:59

Tudatod minden pillanatban megteremti a világot amiben élsz.

30:06

A modern fizika egyik legjelentősebb fölismerése, hogy a megfigyelő és a megfigyelt összekapcsolódik.

30:14

A kísérletet végrehajtó ember -a megfigyelő tudat- nem különíthető el a megfigyelt jelenségtől.

30:22

Ha a kutató másként közelít a jelenséghez, akkor a megfigyelt jelenség másként alakul.

30:29

Ha mélyen hiszel az elkülönültségünkben és a túlélésért folyó küzdelemben, akkor csupa olyan dolgot látsz majd magad körül, ami ezt a hitedet tükrözi vissza és érzékelésedet a félelem vezérli.

30:43

Olyan világban találod magad, ahol halál, harcoló lények, öldöklés és pusztítás vesz körül.

30:53

Semmi sem az aminek látszik.

30:56

A világ amit az egós elméddel megteremtesz és látsz, siralmasan tökéletlen helynek tűnik.

31:04

Ám mindaz amit érzékelsz, csupán egyfajta szimbólum, olyan mint egy kép egy álomból.

31:15

Tudatod így értelmezi az Univerzum molekuláris energiatáncát, amellyel folyamatos kölcsönhatásban áll.

31:23

Ez az energia nyersanyaga az úgynevezett fizikai valóságnak. Mindez testek, születés és halál vagy túlélésért folytatott küzdelmek formájában jelenik meg számunkra.

31:37

Megszámlálhatatlan, egymástól abszolút eltérő értelmezések teljesen különböző világok létezhetnek és léteznek is, amelyek mind az őket érzékelő tudat függvénye.

31:54

Minden lény a tudatosságnak egy-egy középpontja amelyek valamennyije megteremtik saját világukat, bár ezek a világok egymással mind összekapcsolódnak.

32:06

Létezik embervilág, hangyavilág, delfinvilág, satöbbi.

32:13

Számtalan olyan lény van, akiknek a tudatfrekvenciája annyira eltér a tiédtől, hogy valószínűleg nem is vagy tudatában létüknek, vagy ők sem a tiédnek.

32:30

A tudatosság igen magas szintjén járó lények, akik pontosan tudatában vannak a forrással, és az egymással való összekapcsolódottságuknak, abban a világban laknak, amely számodra a mennyei birodalomnak tűnne, és mégis, minden világ végső soron egy.

33:19

Csak azok hozhatnak létre egy jobb világot, akik már túlléptek, transzcendáltak ezen a világon.

33:34

Egyesek számára a megadás szó negatív mellékzöngéjű, mert hallani vélik benne például a vereség, a feladás, az életkihívásaival szemben megélt kudarc, vagy a fásultság fogalmakat.

33:52

Holott a valódi megadás valami egészen más.

33:57

Nem azt jelenti, hogy passzívan beletörődsz a helyzetedbe, bármilyen is legyen az és semmit sem teszel annak megváltoztatásáért.

34:07

Azt sem jelenti, hogy fölhagysz a tervezéssel, vagy a pozitív tettek kezdeményezésével.

34:14

A megadás az az egyszerű, de mély bölcsesség, hogy inkább átadjuk magunkat az élet áramlatának, sem mint ellenállnánk neki.

34:26

Az egyetlen pont ahol megtapasztalhatod az élet áramlását, az a most.

34:37

A megadás tehát a jelen pillanat feltétel és fenntartás nélküli elfogadása.

34:45

Lemondasz arról, hogy ellenállj annak ami van.

34:51

A belső ellenállás azt jelenti, hogy mentális ítélkezés és érzelmi negatívitás útján nemet mondasz arra ami van.

35:07

Megadásoddal valójában nem az egész helyzetet kell elfogadnod…mindössze azt a kicsiny részt, amit most-nak nevezünk.

35:25

Mondanivalóm illusztrálására hadd hozzak egy képi hasonlatot:

35:31

Este, sűrű ködben egy ösvényen haladsz.

35:37

Szerencsére azonban van nálad egy erős fényű elemlámpa, ami keresztül világít a ködön, és így egy kicsi világos útszakaszt látsz a lábad előtt.

35:50

A köd az élethelyzeted, ami a múltat és a jövőt is tartalmazza.

35:57

Az elemlámpa a tudatos jelenléted.

36:01

A kicsi világos útszakasz pedig a most.

36:14

Tanulj a természettől.

36:16

Figyeld meg hogyan hajtja végre elégedetlenség és boldogtalanság nélkül minden úgynevezett feladatát, miként bomlik ki ennek eredményeként szemed láttára az élet csodája.

36:36

Igaz, hogy csak tudattalan ember próbál másokat kihasználni és manipulálni, de ugyanolyan igaz az is, hogy csak a tudattalan embert lehet kihasználni és manipulálni.

36:57

Gondolj a keleti harcművészetek gyakorlatának alapját képező mély bölcsességre:

37:04

Ne állj ellen az ellenfél erejének. Engedj neki, hogy legyőzhesd.

37:13

Az egó azt hiszi, hogy az ellenállásodban rejlik az erő.

37:22

Holott igazság szerint az ellenállásod elszakít a léttől, az egyetlen helytől ahol valódi erő lakozik.

37:33

Az ellenállás erőt színlelő gyöngeség és félelem.

37:47

Így hát az egó folyamatosan ellenállás üzemmódban működik és hamis szerepeket játszik, hogy eltakarja úgynevezett gyöngeségedet, ami valójában éppenséggel az erőd.

38:10

Amíg nincs megadás, az emberi kapcsolatok nagy része csak tudattalan szerepjáték.

38:18

A megadásban nincs már szükséged az egó védekezésére és hamis álarcokra.

38:30

Nagyon egyszerűvé, nagyon valódivá válsz.

39:14

Ha belenézel a tükörbe és nem tetszik amit látsz, bolondság lenne, ha megtámadnád emiatt a tükörképedet.

39:24

Holott a nem elfogadás állapotában éppen ezt teszed.

39:31

Ha pedig megtámadod a képet, akkor az magától értetődően visszatámad.

39:40

Ha azonban elfogadod a képet, bármi is legyen az, ha barátságos vagy vele, akkor az nem tud nem barátságos lenni veled.

39:53

Hát így változtatod meg a világot.

40:00

Szeretnél könnyű halált?

40:02

Szeretnél fájdalom nélkül, haláltusa nélkül meghalni?

40:08

Akkor halj meg a múltnak minden pillanatban.

40:13

És hagyd, hogy jelenléted fénye elűzze azt az idő által gúzsba kötött súlyos valakit, akiről eddig azt gondoltad, hogy az te vagy.

40:30

Mit gondolsz? Mennyi idő kell még neked ahhoz, hogy képes legyél kijelenteni:

40:36

Nem hozok létre több fájdalmat és szenvedést.

40:41

Mennyi fájdalomra van még szükséged, mire meg tudod hozni ezt a döntést?

40:48

Ha úgy gondolod, hogy ehhez még idő kell, akkor megkapod…

40:54

…hozzá fájdalmat is.

40:58

Az idő és a fájdalom elválaszthatatlanok egymástól.

41:22

A tudatosan választott megvilágosodás azt jelenti, hogy nem kapaszkodsz már a múltba és a jövőbe, és életed középpontjába a most-ot állítod.

41:42

Azt jelenti, hogy az idő helyett inkább a jelenlét állapotát választod úgymond lakóhelyedül.

41:54

Azt jelenti, hogy igent mondasz arra, ami van.

42:45

A jelenlét a kulcs!

42:48

A Most a kulcs.

Forrás : a YouTube

Relax és Meditáció, A Tudatosság Ébredése

Zene:
Trophy Smashing – Bennett Salvay
The Island Awaits You – Steve Jablonsky
Injection – Hans Zimmer
Now We Are Free – Hans Zimmer & Lisa Gerard
We Have A Battleship – Battleship soundtrack
„I Will Train You” – Bennett Salvay
Shadow To Light – Amethystium
Trailblazing – Steve Jablonsky
The Journey – X-Ray Dog
Peace Of Mind – Blank & Jones
The Grey Heavens – The Lord Of The Rings – The Return Of The King soundtrack
Junuh Sees The Field – The Legend Of Bagger Vance soundtrack

 

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .